1. โ˜บ (at New Era University, College Of Law)

  โ˜บ (at New Era University, College Of Law)

 2. @Bureau of Immigration ๐Ÿ’ƒ๐Ÿ’ƒ๐Ÿ’ƒ Been so shy to meet our client because of my cartoon printed shirt (so unprofessional ๐Ÿ˜‚), my heels somehow saves me. ๐Ÿ‘ ๐Ÿ‘ 

  @Bureau of Immigration ๐Ÿ’ƒ๐Ÿ’ƒ๐Ÿ’ƒ

  Been so shy to meet our client because of my cartoon printed shirt (so unprofessional ๐Ÿ˜‚), my heels somehow saves me. ๐Ÿ‘ ๐Ÿ‘ 
 3. ~lalalalalalalaliliiiiilaandiii โ˜บ

  ~lalalalalalalaliliiiiilaandiii โ˜บ

 4. ๐Ÿ˜ต๐Ÿ˜ต๐Ÿ˜ต๐Ÿ˜ต๐Ÿ˜ต๐Ÿ˜ต๐Ÿ˜ต

  ๐Ÿ˜ต๐Ÿ˜ต๐Ÿ˜ต๐Ÿ˜ต๐Ÿ˜ต๐Ÿ˜ต๐Ÿ˜ต

 5. My very first time. They are advising/recommending that I must use at least three reference books while reviewing and studying. Medyo nakakahilo pala. Medyo masakit pala sa utak. Medyo nakakagutom minsan..nakakagutom palagi (๐Ÿ˜‚) Naalala ko dating LM, reviewer lang ng Ateneo sapat na. Ahahahahahaha! ๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…

  My very first time. They are advising/recommending that I must use at least three reference books while reviewing and studying. Medyo nakakahilo pala. Medyo masakit pala sa utak. Medyo nakakagutom minsan..nakakagutom palagi (๐Ÿ˜‚) Naalala ko dating LM, reviewer lang ng Ateneo sapat na. Ahahahahahaha! ๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…

 6. I miss you already! ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ #cravings

  I miss you already! ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ #cravings

 7. @Court of Appeals, Padre Faura, Manila

  @Court of Appeals, Padre Faura, Manila

 8. Pinipilit kong pagkaitan ka ng pagkain ko kasi antaba-taba mo na, samantalang ako ay skinny. Kaso hindi kita matiis ihhh. Nakakainis! ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜…๐Ÿ˜๐Ÿ˜† #ohpagmamahal

 9. Future.

  Remember those days when we plan for our future? The rooms of our house, the number of our children and even countries we’re going to visit… Those laughter we share while planning, saying to one another that we are really for each other ‘coz we are both futuristic. Why you became a lil’ bit different now? So, let’s forget all about those plans?

  I always ask for a great future with you. And I hope you ask the same. But… why? ๐Ÿ˜ฃ

 10. How to get your motivation? We have plenty of it! ๐Ÿ’ƒ๐Ÿ’ƒ๐Ÿ’ƒ

  How to get your motivation? We have plenty of it! ๐Ÿ’ƒ๐Ÿ’ƒ๐Ÿ’ƒ

 11. Tiwala

  Inisip ko kung ano ang magiging solusyon. Inuna ko na madama ang kalungkutan. Ginunita ko ang kapighatiang dadanasin.

  Araw araw, ipinauunawa Mo kung bakit ako dumaraan sa matitinding pagsubok. Unti-unti ipinauunawa Mo na ang pagtawag sa Iyo at pag-asa mula sa Iyo ang aking totoong kailangan.

  Tao kami. Kapighatian. Kahirapan. Pagtitiis. Kalungkutan. Lahat iyan ay dadanasin ng tao. Wala ni isa makakaiwas. Magdadaan kami sa maraming pagsubok.

  May takot sa puso ko na baka hindi ko kayanin. Baka bumitaw ako. Natatakot na baka hindi pala ako matatag tulad ng pagkakilala ko sa aking sarili.

  Ngunit tumawag ako sa Iyo. Pinakinggan Mo ako. Ikinakanlong ako sa Iyong pagmamahal. Ipinababatid na ang pagsubok na iyon ay saglit lamang. Hindi magtataggal.

  Papayapa rin ang iyong puso. Masasaktan ka ngunit sa Kanya ka magtiwala. Alam Niya ang iyong mga kahinaan. Hindi ka Niya iiwan sa mga panahong mahihirapan ka.

  Pumayapa ka at sa Kaniya magtiwala. Huwag iisipin ang hinaharap sapagkat naghahanda Siya ng magandang araw bawat pagising mo. Magalak ka.

  Subok na Siya. Hindi Siya kailanman nag asam ng ikasasama mo.

  Hangad Niya lagi ang iyong ikabubuti. Masasaktan ka ngayon ngunit may gantimpalang nakalaan kung ikaw ay magpapakatatag at di uurong.

  Magtiwala ka.

 12. "Nothing kills you like your mind"

About

This borrowed life is just a brief one. Tell me if I'm already home, so I can live again. #Brethren

Following